Dansk Standard DS 9001

Solarflex efterlever Dansk Standards Kvalitetsledelsessystem, ISO 9001.

Et kvalitetsledelsessystem er et styringsværktøj, som sikrer klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering af vores virksomhed.

Som kunde er fordelene mange. Med udgangspunkt i et struktureret system udarbejder vi transparente aftaler, optimerer og effektiviserer vores processer, og har altid fokus på dig som kunde og dine forventninger til vores produkt og service.

Kvalitetssikringsordning (KSO)

Solarflex er medlem af kvalitetssikringsordningen for biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg. Formålet med denne ordning er at sikre, at alle installerede anlæg lever op til kvalitetsmæssige krav. Medlemskabet er din garanti for, at vi overholder disse krav samt kan fremvise dokumentation herfor.

Certificering skaber tryghed for kvalitet
Kvalitetssikringsordningen er en frivillig ordning, der omfatter installation og service indenfor blandt andet solcelleanlæg. For at opnå medlemskab skal en eller flere af vores medarbejdere have et KSO-installatørcertifikat, som udstedes af KSO-ordningen. Tre af Solarflex' medarbejdere har gennemført et KSO-kursus og bestået den efterfølgende prøve. Som certifikatsindehavere er vi forpligtede til – inden for en treårig periode – at indrapportere nyanlæg eller anlægsservice til KSO sekretariatet, som kvalitetssikrer både materialer og arbejdets udførelse.

Kvalitetssikring af solcelleanlæg
Solarflex' solcelleanlæg følger KSO kvalitetssikringsordningens generelle betingelser:

  • Nyinstallerede anlæg skal være typegodkendt i Danmark i henhold til gældende standarder, eller opfylde tilsvarende godkendelsesbetingelser
  • Installatører skal ved nyinstallation anvende godkendte komponenter
  • Monteringsvejledninger fra fabrikanterne skal følges
  • Installationen af nye anlæg, samt service på eksisterende anlæg skal være udført af en virksomhed, der er tilsluttet Kvalitetssikringsordningen
  • Aflevering af anlægget skal være udført af en person, der har gyldigt certifikat til installation og service af den aktuelle anlægstype. Installationsvejledningen skal være fulgt
  • Installatøren skal have anvendt kvalitetsikring i forbindelse med installationen af anlægget
  • Køberen skal ved nyinstallation være tilbudt et serviceabonnement