Solfanger og solceller er to forskellige ting

Solen er en fantastisk ressource, når det handler om opvarmning af vand og om varmeproduktion. Benytter du dig af en solfanger eller solcelleanlæg, undgår du CO2-udslip samtidig med, at du reducerer dit forbrug af olie og gas markant. Der er dog stor forskel på et solcellepanel og en solfanger. En solfanger bruges til at opvarme brugsvand eller boligens rum via bygningens rørføringer, akkumuleringstanke, varmtvandsbeholdere etc. Solceller bruges derimod til strømproduktion til huset og el-nettet

Solfanger til ethvert behov

En solfanger kan omsætte solens stråleenergi til varme til dit brugsvand, til opvarmning af vand til dine radiatorer eller til begge dele. Du kan derfor reducere dit behov for naturgas, olie, el eller brænde som varmekilde betragteligt. Hvor meget konventionel varmeproduktion du kan erstatte med en solfanger afhænger af, hvor stort dit forbrug er samt af størrelsen på dit solfanger anlæg.

To typer solfangere

Der finders to typer solfangere: Plansolfanger og rørsolfanger. Førstnævnte solfanger består typisk af glaslag, aluminiumsramme, isolering samt absorberplade, der er konstrueret i aluminium eller kobber. Absorberpladen suger solens varme til sig for derefter at blive overført til en blanding af vand og frostvæske. Denne væske ledes videre til huset og opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen. En rørsolfanger derimod er opbygget af et antal vakuumrør, hvor varmen via en absorberplade opsamles med et minimalt varmetab. Herefter ledes varmen til en varmeveksler, der er placeret på selve solfangeren, og derefter ledes varmen som en væske bestående af frostvæske og vand til varmtvandsbeholderen. Vakuumrørene bevirker, at denne type solfanger har en bedre ydeevne end plansolfangeren, og modellen er den mest udbredte i Danmark.

Skal du vælge solfanger eller solceller?

Om du skal vælge en solfanger- eller en solcelleløsning afhænger af mange faktorer, f.eks. økonomi, bygningens udformning, omkringliggende miljø og personlige forventninger og præferencer. Hos Solarflex tilbyder vi fleksible løsninger inden for solcelleanlæg, der imødekommer ethvert behov – uanset om det er din privatbolig eller din virksomhed, der skal investere i solenergi. Som alternativ til solfanger tilbyder vi via vores samarbejdspartnere varmepumper inkl. fuld montage til konkurrencedygtige priser.