Overvejer du solcelleanlæg?

Et solcelleanlæg kan være en rigtig god investering, især set i lyset af kontinuerligt stigende el-priser. I et solcelleanlæg får du en energikilde, der har en forventet levetid på mindst 35 år, og en investering der typisk er tjent ind efter 7-12 år. På den måde får din bolig eller virksomhed adgang til gratis og klimaneutral strøm i mange år.

Økonomien og bæredygtigheden i dit solcelleanlæg

Et solcelleanlæg i god kvalitet kan producere strøm i mange år, og når anlægget først er tilbagebetalt efter 7-12 år, kan du glæde dig over et rundt nul eller et meget lille beløb på el-regningen. Det er også muligt, at du producerer mere el, end du selv kan forbruge. I så fald ledes det overskydende strøm ud på el-nettet, og din el-produktion bliver dermed til en indtægtskilde. Desuden er et solcelleanlæg den mest miljøvenlige og rene energikilde, du overhovedet kan vælge. På den måder bidrager du med dit solcelleanlæg til et renere miljø i Danmark og et sundere klima på verdensplan.

Sådan fungerer dit solcelleanlæg

Et solcelleanlæg er opbygget af flere solceller. En enkelt solcelle er skabt af grundstoffet silicium, der omsætter lys direkte til elektricitet via en fotoelektrisk effekt. Når en solcelle rammes af solstrålerne, løsrives elektroner, som vandrer gennem solcellen og kreerer en spændingsforskel (V), som skaber elektrisk strøm (A). De enkelte solceller forbindes i serie og lamineres ind i solcellepaneler. Panelerne sammenkobles på bygningens tag, og solcelleanlægget skaber en produktion af jævnstrøm. Denne strøm ledes til en vekselretter, som konverterer jævnstrømmen til vekselstrøm. Denne brugbare strøm tilsluttes el-nettet via en ekstragruppe i din el-tavle. Solenergien, som du konverterer til strøm, anvender du enten selv i din bolig, eller den sendes ud på det offentlige el-net, hvor andre forbruger strømmen. Bliver strømmen sendt ud på el-nettet, bliver du betalt for den strøm-mængde, du har produceret. Dette afregnes på timebasis til fast pris afhængigt af, hvilket år du installerer dit solcelleanlæg.

Korrekt placering af dit solcelleanlæg

En optimal placering af dit solcelleanlæg er af stor betydning for effektiviteten af din strømproduktion. Mulighederne for effektiv udnyttelse af solenergi er gode, og du kan med fordel hente personlig rådgivning hos Solarflex' solcelle-eksperter. Vi vejleder dig på baggrund af dine individuelle behov og konkrete forhold. Det er også vigtigt, at du medtænker din boligs æstetiske udtryk, når placeringen af solcelleanlægget skal besluttes. Vores professionelle team er også behjælpelige i den forbindelse.